Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lương Hạnh
Biếng ăn là một triệu chứng rất hay gặp ở trẻ em, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi khác với...
Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về "Dinh dưỡng...
Để ngày càng  đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý...
Luận án tiến sĩ của NCS Huỳnh Văn Dũng
Tên đề tài luận án: Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu...
Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng...
Để ngày càng  đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý...
Dinh dưỡng là nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng nhu...
Dinh dưỡng là một nghề không thể thiếu ở các nước phát triển cũng như các nước trong khu...
Đào tạo cử nhân dinh dưỡng với nhu cầu xã hội...
Ở nước ta những năm gần đây tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em đã được cải thiện. Nhưng...
Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng...
 Để ngày càng  đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý...
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khoá 14 năm 2018
Căn cứ thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh khoá 13 năm 2017
Căn cứ thông tư số 08/2017/TT-BGĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban...
Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Nguyệt Nga
ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay tình trạng SDD thấp còi ở trẻ em dưới năm tuổi còn rất phổ biến ở...